Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκος Παπαδόπουλος: Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΚΕΘΙΣ