Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Οδυσσέας Μαραγκάκης

Δικηγόρος, Αναπληρωματικό μέλος του δς του κεθις απο συστασεως του