Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΝΕΑ

Εχει μεγάλη σημασία η επιλογή ενός καλού πεταλωτή.

10.10.2008

 Εχει μεγάλη σημασία η επιλογή ενός καλού πεταλωτή για να εξασφαλιστεί η σωστή φροντίδα της οπλής, το σωστό πετάλωμα και κατ'επέκταση το ποιοτικό βάδισμα του αλόγου! Σ'αυτό εξάλλου βασίζεται η θεραπευτική διαδικασία.