Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΕΥΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ 2 ΑΛΟΓΑ'

01.09.2022