Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Λίγκα: Πρόεδρος

Χρυσά Καρρά: Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Βακιρτζής: Γενικός Γραμματέας

Νίκη Βογιατζή: Οργανωτικός Γραμματέας

Κορνήλιος Λαζαρίδης: Ταμίας

Νίκος Παπαδόπουλος: Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΚΕΘΙΣ

Οδυσσέας Μαραγκάκης