Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκη Βογιατζή: Οργανωτικός Γραμματέας